Redenen om meer te bewegen

Ik wil wel, maar…

Veel mensen bewegen te weinig om verschillende redenen. Maar vaak zijn die redenen makkelijk te veranderen in redenen om wél meer te gaan bewegen. Zie hieronder in deze poster enkele voorbeelden.