Zorg van Vivent bij u thuis

Het kan altijd gebeuren dat u zorg thuis nodig heeft, voor kortere of voor langere periode. Bijvoorbeeld als u zich niet goed meer kunt verzorgen zoals wassen, aan- en uitkleden, aan- en uittrekken van steunkousen, het aanbrengen van incontinentiemateriaal of als er hulp nodig is bij inname van medicatie, wondzorg, verpleegtechnische handelingen en palliatieve zorg.

Om zorg van Vivent te ontvangen, heeft u geen Viventpas nodig.

Vivent Thuiszorg

Vivent Thuiszorg biedt u de juiste verpleging en verzorging die past bij uw situatie, 7 dagen in de week, op de momenten waarop u dat nodig heeft. Onze zorg en ondersteuning zijn erop gericht dat u zo lang mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven wonen. Bij de inzet van zorg gaan we altijd uit van uw mogelijkheden, wensen en behoeften. De zorg die u krijgt is dus altijd persoonsgericht.

Wij zijn er ook voor u als u (nog) geen zorg heeft of nodig heeft, maar wel vragen heeft, advies wilt of tips om extra zorg te voorkomen. Neemt u dan gerust contact met ons op.

Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek – Hoe werken wij?

Bij het eerste gesprek kijken we samen met u naar uw situatie. We bespreken of er al een diagnose is of niet, welke zorg u krijgt, wat uw woonsituatie is, wat uw omgeving voor u kan doen en wat u wilt bereiken met de therapie. De fysiotherapeut en de ergotherapeut zullen bijvoorbeeld een inventarisatie maken van het valrisico, hoeveel u beweegt, welke kracht u heeft en welke hulpmiddelen u thuis nodig heeft. De logopedist kijkt naar uw ademhaling, spraak en taal en eventuele problemen bij het eten of drinken. Op basis daarvan stellen we een behandelplan op. Het is belangrijk dat de behandeldoelen realistisch zijn en dat u aan het einde van de behandeling zelfstandig weer verder kunt.

Meer inhoudelijke informatie over fysio-, ergo-, logopedie en/of diëtetiek?

Dan verwijzen wij u graag naar deze link op Vivent.nl.