Voorkom een val – 29 mei

Hoe gebruikt u dit aanbod?

Vul bij het aanmelden uw klantnummer in. Deze staat op uw Viventpas.

Op woensdag 29 mei organiseert Vivent Langer Thuis in samenwerking met de ergo- en fysiotherapeut van Vivent de bijeenkomst ‘Voorkom een val’.

Jaarlijks belanden er in Nederland zo’n 120.000 ouderen in het ziekenhuis na een valongeluk in of rondom het huis. Het is dan ook van groot belang om bewust te zijn van mogelijke onveilige situaties in en om huis. Tijdens deze bijeenkomst gaan we onder andere hierop in. Ergotherapeut Leonie van der Steen en Fysiotherapeut Zwanette Bras – de Boer hebben voor u een interessante lezing en praktische workshop samengesteld. Voor de pauze is er een theoretisch gedeelte en na de pauze wordt er ook met elkaar geoefend.

Verder leggen we uit hoe u kunt reageren als iemand anders, bijvoorbeeld een familielid, (bijna) valt of zich in een onveilige situatie bevindt. Denk bij onveilige situaties aan onder andere de omgevings- en persoonsgebonden risicofactoren, medicijngebruik en slecht zicht. Daarnaast komt de beweegnorm, het belang van het behoud van spiermassa nog aan bod. Tot slot worden er nog een paar oefeningen gedaan.

Programma
13.30 uur: Inloop
14.00 – 14.45 uur: Lezing (theorie)
14.45 – 15.00 uur: Pauze
15.00 – 15.45 uur: Korte theorie en oefeningen
15.45 – 16.00 uur: Vragenrondje en afsluiting