Gratis cursus Iedereenzorgt (voorheen Adl)

Nederland vergrijst en we hebben elkaar hard nodig. Misschien helpt u al iemand uit uw familie of omgeving die ondersteuning nodig heeft in de persoonlijke verzorging. Of wilt u dat gaan doen? En misschien kunt u daar wel wat handvatten voor gebruiken om om uw naaste goed te kunnen verzorgen en ondersteunen. Zeker als u daarbij ook op uw eigen (fysieke) belasting moet of wilt letten. Dan is de cursus Iedereen zorgt iets voor u! In deze cursus leert u hoe u bij de dagelijkse activiteiten kunt ondersteunen.  iemand beperkingen heeft of om andere redenen niet goed kan meewerken, is het niet altijd gemakkelijk om hierbij te helpen.  (fysieke) belasting wilt of moet letten. Deelname aan de cursus IedereenZorgt is dan wel zo handig en verstandig

De cursus is bedoeld voor mantelzorgers, vrijwilligers en iedereen die te maken heeft met naasten, vrienden, bekenden of anderen die ondersteuning nodig hebben bij hun persoonlijke zorg. Er is geen speciale vooropleiding nodig voor deze cursus. WAT LEERT U IN DE CURSUS? In deze cursus leert u hoe u anderen kunt helpen bij hun persoonlijke verzorging.

In de cursus komt het volgende aan bod:

  • Wassen/mondzorg;
  • Aankleden;
  • Bed verschonen met iemand erin;
  • Verplaatsen van bed naar stoel, rolstoel en rollator;
  • Steunkousen en hulpmiddelen;
  • Toiletgang; – Verplaatsen met rollator en rolstoel.

Onder de deskundige begeleiding van een ervaren zorgprofessional oefent u met verschillende handelingen. Daarnaast maakt u kennis met andere mantelzorgers, vrijwilligers en anderen die helpen bij de persoonlijke verzorging en ondersteuning van mensen. Er is voldoende gelegenheid om ervaringen en tips uit te wisselen. Na afloop van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname voor eigen gebruik.

Aan deze cursus zijn voor u geen kosten verbonden. Want goede ouderenzorg bestaat niet zonder de onmisbare inzet van familie, naasten, mantelzorgers en vrijwilligers. Van u dus. Daar zijn we u dankbaar voor en daarom organiseren we samen dit cursusaanbod. De cursus wordt u aangeboden door IedereenZorgt, het netwerk van samenwerkende VVT- (Verpleging, Verzorging & Thuiszorg) organisaties in Noordoost-Brabant. We krijgen daarbij professionele ondersteuning van het Koning Willem I College, het Regionaal OpleidingsCentrum (ROC) in Noordoost-Brabant.

Meer informatie over de cursus in 2023 en hoe u zich kunt aanmelden vind u in deze folder

20230930 Flyer cursus IedereenZorgt definitief (3) 1