Bijeenkomst Voorkom Vallen | 24 mei

Op dinsdag 24 mei organiseert Vivent Langer Thuis in samenwerking met de ergo- en fysiotherapeuten van Vivent de bijeenkomst ‘Voorkom Vallen’.

Jaarlijks belanden er in Nederland zo’n 120.000 ouderen in het ziekenhuis na een valongeluk in of rondom het huis. Tijdens deze bijeenkomst maken we u bewust van mogelijke onveilige situaties in en om huis. Verder leggen we uit hoe u kunt reageren als iemand anders, bijvoorbeeld een familielid, (bijna) valt of zich in een onveilige situatie bevindt. U leert bovendien bewuster om te gaan met de risico’s van het vallen (denkt u bijvoorbeeld aan omgevings- en persoonsgebonden risicofactoren, medicijngebruik en slecht zicht). Daarnaast komt de beweegnorm, het belang van het behoud van spiermassa nog aan bod. Tot slot worden er nog een paar oefeningen gedaan.

Programma 
13.30 uur: Inloop
14.00 – 14.45 uur: Lezing (theorie)
14.45 – 15.00 uur: Pauze
15.00 – 15.45 uur: Korte theorie en oefeningen
15.45 – 16.00 uur: Vragenrondje en afsluiting