Palliatieve Zorg – 11 maart – Schijndel

Hoe gebruikt u dit aanbod?

Op het aanmeldformulier vult u het klantnummer in. Dit nummer vindt u op uw Viventpas.

Wat als u niet meer beter wordt….
Dan kunt u palliatieve zorg ontvangen. Palliatieve zorg heeft als doel het leven draaglijker te maken, door lijden te voorkomen of te verlichten. Deze zorg kan weken, maanden of jaren duren en is niet meer gericht op de genezing van de ziekte. Daarnaast gaat het bij palliatieve zorg niet alleen om degene die ziek is, maar ook om de naasten. Palliatieve zorg wordt vaak verward met terminale zorg, maar palliatieve zorg is breder. Het betreft de fase vanaf het moment dat u hoort dat u niet meer beter wordt tot en na het overlijden.

Over de palliatieve zorg leven veel vragen en hier wordt tijdens deze bijeenkomst op ingegaan. Niet voor iedereen is het nadenken over de palliatieve fase gemakkelijk, wat ons betreft is praten over de palliatieve fase, juist praten over het leven.
Wat is belangrijk voor u, wie wilt u om zich heen hebben en waar wilt u graag zijn.
We gaan met elkaar in gesprek door middel van een luchtige theatervoorstelling waarin we ervaringen met elkaar delen en waar vier casussen aan bod komen. Na afloop van de voorstelling kunt u vragen stellen aan een van onze palliatief verpleegkundigen.

Programma
• 19.00 – 19.30 uur: Inloop
• 19.30-20.30  uur: Theatervoorstelling
• 20.30  uur: Nabespreking

Locatie: ‘t Spectrum, Steeg 9, 5482 WN Schijndel

Datum: 11 maart

U kunt zich voor deze voorstelling helaas niet meer aanmelden: het maximaal aantal bezoekers is bereikt.