Palliatieve Zorg | dinsdag 18 oktober

Vivent Langer Thuis nodigt u graag uit voor de theatervoorstelling over Palliatieve Zorg op dinsdagavond 18 oktober 2022 in de Speeldoos in Vught.

Wat als u niet meer beter wordt….
Dan kunt u palliatieve zorg krijgen. Palliatieve zorg heeft als doel om het leven draaglijker te maken, door lijden te voorkomen of te verlichten. De zorg kan weken, maanden of jaren duren. Bij palliatieve zorg is de zorg niet meer gericht op de genezing van de ziekte. Daarnaast gaat het bij palliatieve zorg niet alleen om degene die ziek is, maar ook om familie en naasten.
Palliatieve zorg wordt vaak verward met terminale zorg, maar palliatieve zorg is breder. Het betreft de fase vanaf het moment dat je hoort dat je niet meer beter wordt tot en na het overlijden.

Over de palliatieve zorg leven veel vragen en hier wordt tijdens deze bijeenkomst op ingegaan. Niet voor iedereen is het nadenken over de palliatieve fase gemakkelijk, wat ons betreft is praten over de palliatieve fase, juist praten over het leven.
Wat is belangrijk voor u, wie wilt u om zich heen hebben en waar wilt u graag zijn.
We gaan met elkaar in gesprek door middel van een luchtige theatervoorstelling waarin we ervaringen met elkaar delen en waar vier casussen aan bod komen. Na afloop van de voorstelling kunt u vragen stellen aan een van onze palliatief verpleegkundigen.

Programma
• 19.30 – 20.00 uur: Inloop
• 20.00 – 21.00/21.30 uur: Theatervoorstelling
• 21.00/21.30 uur: Nabespreking

 

Bent u geen lid? Dan kunt u de € 5,00 contant betalen aan de aanmeldbalie voorafgaand aan de voorstelling.