Terugblik voorstelling ‘Palliatieve Zorg’

Voorstelling palliatieve zorg – 11 maart 

Als u niet meer beter wordt, is het mogelijk om palliatieve zorg te krijgen. Palliatieve zorg heeft als doel  het leven draaglijker te maken, door lijden te voorkomen of te verlichten. De zorg kan weken, maanden of jaren duren. Bij palliatieve zorg is de zorg niet alleen gericht op degene die ziek is, maar ook op familie en naasten.

Palliatieve zorg wordt vaak verward met terminale zorg, maar palliatieve zorg is breder. Het betreft de fase vanaf het moment dat u hoort dat u  niet meer beter wordt tot en na het overlijden.
Over palliatieve zorg bestaan veel vragen en onduidelijkheden. En niet iedereen kan deze vragen stellen.

Voorstelling: Om meer bekendheid te vragen voor de mogelijkheden van palliatieve zorg, hebben de palliatief verpleegkundigen van Vivent: Ilona van der Loos, Marja Smits en Willia van Alebeek een viertal casussen beschreven. Casussen uit het dagelijkse leven. Deze zijn vervolgens uitgewerkt in een viertal scenes door theatergroep van Bijnen. In de scenes werd onder andere ingegaan op de mogelijkheden van de thuiszorg,  het bespreekbaar maken van iemands behoeften en wensen in de palliatieve fase, maar werd ook zeker de emotionele kant belicht. Met name de scene waarin het gesprek werd aangegaan tussen vader en dochter over de inzet van zorg, maakte veel los bij het publiek. Dit leidde tot het delen van bijzondere verhalen door de aanwezigen. Iedere scene werd vervolgens onderbouwd en aangevuld door Marja en Willia.

 

Marja Smits en Willia van Alebeek

*Bron foto’s: Jos Kaldenhoven (Schijndel 2024, 11 maart)