De Wet Langdurige Zorg

Bij de zorgbemiddelaars van Vivent kunt u terecht voor advies, informatie en voorlichting op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Dat geldt zowel voor zorg in de thuissituatie als voor zorg binnen een woonzorgcentrum. Verder kan een zorgbemiddelaar u ook informeren over de wet- en regelgeving zoals Zorgverzekeringswet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Langdurige Zorg. 

In onderstaand interview legt Karin de Vos, zorgbemiddelaar bij Vivent uit wat waar de Wet Langdurige Zorg voor staat. En wanneer deze wet in beeld komt.

De Wet langdurige zorg (WLZ) 

Vanuit deze wet wordt de zorg geregeld voor mensen die langdurig zorg nodig hebben. Concreet zijn dit situaties waar de noodzaak bestaat voor permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in nabijheid. De zorgbehoefte is blijvend en niet van korte duur. Vaak is er ook ongeplande zorg nodig.   

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 

De indicatie voor de langdurige zorg, ook wel zorgprofiel genoemd, wordt toegewezen door het  Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor de WLZ op basis van de beperkingen die iemand heeft en welke zorgbehoefte er aanwezig is. Een huisarts, wijkverpleegkundige of casemanager kan adviseren om een aanvraag voor een indicatie te doen en kan daar ook bij helpen. Een indicatie kan aangevraagd worden als er een diagnose is vastgesteld en medisch onderbouwd kan worden d.m.v.  medische gegevens van een huisarts of specialist. Als zorgvrager mag u bij het aanvragen van een indicatie zelf aangeven welke zorgorganisatie uw voorkeur heeft. 

Het zorgprofiel (de indicatie) heeft een vastgesteld budget waar uw zorg uit geboden moet worden. Dit budget is bepaald door de overheid en is voor iedereen gelijk. Iedereen die gebruik maakt van de wet langdurige zorg en een indicatie heeft, betaalt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend en bepaald op basis van uw inkomsten en is dan ook niet voor iedereen hetzelfde.  

Samen met uw casemanager of wijkverpleegkundige kunt u bespreken welke zorg u nodig heeft en welke zorg er ingezet kan worden. U kunt daarbij denken aan persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, dagbesteding, dagbehandeling of huishoudelijke hulp. De inzet van zorg moet wel verantwoord zijn en men moet binnen het budget blijven. Het regelen van zorg is soms best een lastige opgave en als u daar hulp bij nodig heeft, heeft u recht op een cliëntondersteuner * . Hiervoor kunt u kosteloos terecht bij de onafhankelijke cliëntondersteuners van Adviespunt Zorgbelang. https://adviespuntzorgbelang.nl/   of telefonisch te bereiken op 0900-243 8181 

WLZ en hulpmiddelen gemeente 

Als u een indicatie Wet Langdurige Zorg heeft en nog thuis woont, kan er nog wel een aanvraag gedaan worden bij de gemeente voor een aanpassing van de woning of een hulpmiddel. De aanvraag kan alleen gedaan worden bij de gemeente waar u woont als u een woning huurt of een hypotheek betaalt.  De gemeente waar u woont kan precies aangeven wat er wel en niet aangevraagd kan worden. 

* Cliëntondersteuning 

Wilt u hulp of advies bij het aanvragen of organiseren van uw zorg? Een cliëntondersteuner kan u hierbij helpen. De cliëntondersteuner is op de  hoogte van het zorgaanbod en kan met uw meedenken over de invulling van de zorg. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk.  

https://www.regelhulp.nl/clientondersteuning/