Een dag uit het leven van..

Kort voorstellen

Ik ben casemanager dementie bij Vivent. Ik begeleid cliënten en hun naasten als er sprake is van dementie.

Even wachten

Ik start vandaag op kantoor. Als eerste bel ik een dochter van een cliënt, omdat zij zorgen heeft over haar moeder. Ik krijg de ok-assistent aan de telefoon. Ik roep snel dat ik later wel terugbel. Deze dochter is arts en was bezig met een operatie. De zorgen om haar moeder kunnen even wachten.

Wat brengt de dag

Ik bekijk mijn verdere mail. Ik bedenk wat ik vandaag nog meer aan telefoontjes moet plegen en welke gesprekken ik moet voeren. De gesprekken bereid ik voor. Ik lees de rapportage van de wijkverpleging en bekijk mijn aantekeningen van mijn vorige huisbezoek.

Opname

Ik lees dat het niet goed gaat met een cliënt. Hij is gaan dwalen en teruggebracht door een buurman. Later die week is hij ook door de ambulance teruggebracht. Het is tijd voor deze meneer dat er een opname volgt. Hij brengt zichzelf in gevaar. Een heftige stap voor alle direct betrokkenen, maar wel één die nodig is. In overleg met zijn dochter, huisarts en de wijkverpleging zet ik de Rechterlijke machtiging in werking. Als er nog een acuter gevaar volgt, is ook een In BewaringsStelling (IBS) nodig.

Huisbezoek

Het huisbezoek dat ik ga doen is bij een echtpaar. De man heeft al enkele jaren dementie, alzheimer, en de situatie is redelijk stabiel. Ik spreek met hen onder het genot van een kopje thee. Mevrouw vertelt over haar zorgen. Het gaat dit keer met name over haarzelf en haar problemen, waardoor ze minder draagkracht heeft. De situatie van haar man maakt het zwaar voor haar, maar het gaat op dit moment goed. Hij heeft wat ondersteuning nodig bij het douchen, kan goed slapen en mevrouw zorgt voor zijn eten en drinken. Hij kan nog alleen zijn. Ik begeleid mevrouw in het stukje dementie. Ik geef haar advies over wat ze het beste kan doen als haar man moeilijk te motiveren is om te bewegen. Ik raad haar aan mee te gaan in zijn verhaal wanneer hij wat in de war is. Ik vraag haar of ze andere ondersteuning kan gebruiken, zoals huishoudelijke zorg of hulp bij het wassen en aankleden van haar man. Ze geeft aan dat dit op dit moment nog niet nodig is. Het doet te veel inbreuk op haar eigen ritme. Ik begrijp haar en spreek af dat we er het volgende gesprek op terug komen.

Telefoontjes

Gedurende mijn werkdag beantwoord ik verschillende telefoontjes. Onder andere van de ergotherapeut over een mevrouw die bedlegerig geworden is. Een wijkverpleegkundige vraagt advies over een cliënt waarbij ze een “niet pluis-gevoel” heeft. We spreken de casus door en ze kan weer vooruit met de aanvraag voor een indicatie binnen de Wet Langdurige Zorg. Ook belt de Wmo voor het verlengen van een indicatie bij een cliënt die begeleiding krijgt vanuit het gespecialiseerde thuisbegeleidingsteam. Na mijn omschrijving van de noodzaak gaat ze bij deze client de indicatie verlengen.

Samen

Ik sluit af met een telefoontje van een dochter van cliënten die afgelopen week opgenomen zijn op de verpleegafdeling. Een uitzonderlijke situatie. De verhuizing is goed gegaan. Het is wennen, maar ze lijken hun draai te vinden. Ze bedankt me voor de inzet die ik heb gedaan om dit voor elkaar te krijgen, hoe moeilijk deze stap ook voor ze geweest is. Ik ben dankbaar dat ik het op deze manier voor hen heb kunnen regelen. Dat maakt mijn werk de moeite waard.

Ik voer mijn registratie in en sluit tevreden de PC weer af. Het was vandaag weer een goede dag.