Het eigen risico

Met het stijgen van onder andere de energiekosten, de voedselprijzen en de premie van de zorgverzekering, willen we niet graag voor nog meer verrassingen komen te staan. Maar hoe zat het nu ook al weer met het eigen risico. Wanneer betaalt u het wel en wanneer niet? En is het voor iedereen even hoog?

Het eigen risico geldt voor de meeste zorg uit de basisverzekering, op een paar uitzonderingen na. Het eigen risico is voor iedereen van 18 jaar of ouder. Het verplicht eigen risico is vastgesteld op € 385. Dat betekent dat de eerste         € 385 euro aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen, door u betaald moeten worden.

Voor welke zorg betaalt u géén eigen risico?

Voor onderstaande acht typen zorg in het basispakket, betaalt u géén eigen risico.
Huisartsenzorg (Ook de huisartsenpost)
• Verloskundige zorg en kraamzorg
• Bepaalde zorg bij diabetes type 2, COPD en hart- en vaatziekten
Wijkverpleging
• Nacontroles bij orgaandonatie
• Reiskosten bij orgaandonatie
• Gecombineerde leefstijlinterventie
• Mondzorg voor kinderen onder de 18 jaar.

Zorgverzekeraars kunnen ervoor kiezen om bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma’s, medicijnen en hulpmiddelen uit te sluiten van het eigen risico.

Vijf veelvoorkomende vormen van zorg waarvoor u wél eigen risico betaalt

  • röntgenfoto’s laten maken,
  • afspraken bij medisch specialisten in ziekenhuizen
  • vervoer met ambulance
  • bloedonderzoek
  • geestelijke gezondheidszorg

Waarom betaalt u eigen risico?

Door het instellen van het eigen risico, blijft de zorgpremie lager en worden mensen bewuster van de zorgkosten. Soms kan het ineens moeten betalen van het eigen risico een grote kostenpost zijn. Vraag bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden van een betalingsregeling.

 

Wilt u  meer weten over het eigen risico en waarvoor u precies verzekerd bent via het basispakket?  En wanneer u in aanmerking komt voor zorgtoeslag? Antwoorden op deze vragen en meer vindt u op:

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering