Positieve Gezondheid

In Sociaal Cultureel Centrum “De Biechten” in Hintham vond op dinsdag 12 juni een boeiende lezing plaats over Positieve Gezondheid.

Ferdinand Peeters van Zorgwinkel Vegro vertelde over positieve gezondheid. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Die bredere benadering draagt bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.
Mensen zijn niet hun aandoening. In de zorg wordt daar doorgaans wel op gefocust. Alle aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe die kunnen worden opgelost. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Naast een theoretische uitleg over het begrip Positieve Gezondheid werd ook in de praktijk geoefend door het zogenaamde Spinnenweb in te vullen. Omdat het een momentopname is, is het aan te bevelen dit hulpmiddel op verschillende momenten in te vullen en door een ander over u in te laten vullen (en andersom). Met de resultaten kunt u bijvoorbeeld met uw huisarts spreken of veranderingen wenselijk zijn die u stapsgewijs kunt invoeren.

Het was een fijne, leerzame middag met enthousiaste bezoekers die actief meededen.