Veilig Thuis: Voorkom ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling komt vaak voor. In Nederland is ongeveer 1 op de 20 ouderen slachtoffer van mishandeling door een familielid, huisvriend of kennis, een hulpverlener of mantelzorger. Vaak is de oudere deels of geheel afhankelijk van deze persoon.

Naast ouderenmishandeling komt ook ontspoorde zorg vaak voor. Als mantelzorger kan de zorg soms te veel worden, waardoor de mantelzorger niet meer de zorg kan bieden die de ander nodig heeft. Als de grens van verantwoorde zorg overschreden wordt, spreken we van ontspoorde mantelzorg. Dit ontstaat geleidelijk en nooit met opzet.

Vormen van ouderenmishandeling.

  • lichamelijke mishandeling, zoals slaan, knijpen en vastbinden.
  • Geestelijke mishandeling, zoals uitschelden, kleineren en bedreigen.
  • Seksueel misbruik zoals betasten.
  • Verwaarlozing zoals onvoldoende voeding en (medische) zorg.
  • Financieel misbruik.
  • Schenden van rechten, zoals het achterhouden van de post.

Soms het moeilijk om de situatie te stoppen. Door schaamte, angst of onmacht durft men het niet bespreekbaar te maken. Weet dan dat u terecht kunt bij Veilig Thuis.

Veilig Thuis is er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met misbruik of mishandeling in welke vorm dan ook. Veilig Thuis biedt informatie, advies en hulp. Zo nodig wordt er contact gezocht met professionele hulpverleners in de regio.

Veilig Thuis; 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. (In geheel Nederland)

T: 0800 – 2000 (gratis)*

E: info@veiligthuisbrabantnoordoost.nl

*Na het inspreken van de gemeente/woonplaats wordt u direct doorverbonden met Veilig Thuis in uw eigen regio.