VGZ Zorgverzekering

Uiterlijk 12 november 2022 moeten alle zorgverzekeraars hun nieuwe zorgpremie voor 2023 bekend maken. De zorgpremie is het bedrag dat u betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. De inhoud van de basisverzekering is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk.

In 2023 blijft het eigen risico  € 385,–, maar verdwijnt de collectieve korting op de basisverzekering. Korting mag nog wel gegeven worden op de aanvullende zorgverzekering. Het loont dan ook om gericht te onderzoeken wat de aanvullende verzekering vergoedt en daarnaast aan extra’s biedt. Zo biedt VGZ onder andere vergoeding voor het lidmaatschap van Vivent Langer Thuis uit de aanvullende verzekering.

De collectieve zorgverzekering zonder collectiviteitskorting op de basisverzekering

Vanaf 1 januari 2023 vervalt de collectiviteitskorting op de basisverzekering. Waarom is dat? En wat is dan nog het voordeel van een collectieve zorgverzekering zonder de korting?

Een nieuwe wet

De minister van Volksgezondheid heeft voorgesteld om te stoppen met de collectiviteitskorting. Op 12 april ging de Tweede Kamer hiermee akkoord. Concreet houdt dit in: geen collectiviteitskorting meer op de basisverzekering vanaf 1 januari 2023. Dit geldt voor iedereen in Nederland en voor alle zorgverzekeraars. Op de aanvullende verzekering is korting nog wel mogelijk.

Wat verandert er voor mij?

De collectieve korting op de basisverzekering verdwijnt. Maar collectiviteitskorting op een aanvullende verzekering blijft wel bestaan. De verwachting is dat door het afschaffen van de collectiviteitskorting het aanbod in polissen makkelijker te vergelijken is. De collectieve zorgverzekering blijft dus gewoon bestaan!

De extra voordelen van de collectieve zorgverzekering

  • VGZ biedt een zorgverzekering die speciaal is afgestemd op werkend Nederland. Met extra ruime vergoedingen en een preventiebudget. In te zetten voor een leefstijlcheck, sportmedisch advies, een cursus stoppen met roken en meer.
  • Daarnaast zijn er bij VGZ heel veel extra’s voor een gezonde leefstijl. VGZ Gezond Leven staat vol met webinars, apps en tips. De VGZ Mindfulness Coach app, het Webinar ‘Beter slapen’, de workshop ‘Beter door de overgang’ of ‘Voorkom burn-out’. Slechts een greep uit de vele mogelijkheden.
  • Naast korting op de aanvullende verzekering, extra behandelingen en extra ruime vergoedingen voor fysiotherapie en orthodontie.
  • Gezond Leven Platform. Ga zelf aan de slag met online programma’s, apps en workshops, ontwikkeld met gezondheidsexperts.

Korting op uw premie

Vragen over vergoedingen, betalingen en aanvragen, uw premie berekenen of vergoeding voor uw lidmaatschap ontvangen?

Klik dan hier.

Belangrijke data:

12 november 2022:  Zorgverzekeraars moeten hun zorgpremie bekend hebben gemaakt.
31 december 2022: De uiterste datum voor het opzeggen van de zorgverzekering
31 januari 2023:       De uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering, als u de oude uiterlijk 31 januari heeft opgezegd. De zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in op 1 januari.