Wie zorgt er straks voor u en uw vermogen?

Vaak zeggen cliënten: ‘we willen ook iets regelen voor als we wilsonbekwaam worden’. Gelukkig denken steeds meer mensen na over de situatie wanneer ze hun zaken niet meer zelf kunnen regelen. Wie kan dan het beste hun financiën overnemen en hun belangen behartigen? Die keuze legt u vast in een levenstestament. Bespreek het gerust met uw notaris!

Onze beroepsverenging KNB startte begin maart de online campagne ‘Teken vandaag voor morgen’ om het levenstestament nog meer onder de aandacht te brengen. Bijna 1 miljoen Nederlanders hebben al een levenstestament, maar toch is het ook bij velen nog onbekend.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een notariële akte waarin u uw vertrouwenspersonen aanwijst. Uw vertrouwenspersonen – denk aan uw echtgenoot of partner, uw kinderen, naaste familie of vrienden – kunnen dan tijdens uw leven uw zaken overnemen als u dat zelf tijdelijk of blijvend niet meer kunt. Vanwege bijvoorbeeld dementie, een herseninfarct of andere ingrijpende medische omstandigheden. Ook tijdens corona kan het levenstestament nut hebben.

De vertrouwenspersoon heet ook wel gevolmachtigde. Doordat u een ander volmacht geeft, kan die uw financiële zaken regelen, zoals bankzaken en belastingaangiften. Hij of zij kan het huis verkopen als duidelijk is dat u daar niet meer kunt wonen.

In een levenstestament kunt u ook een medische volmacht geven. Zodat uw belangen bij goede zorg ook behartigd kunnen worden. Uw wensen over het stoppen van behandelingen of euthanasie in een situatie van uitzichtloos en ondraaglijk lijden, kunt u eventueel ook vastleggen.

Als u wilsonbekwaam wordt en géén levenstestament heeft, moet uw familie naar de rechtbank. De kantonrechter wijst een bewindvoerder aan die uw financiën regelt en een mentor voor uw medische belangen. Onder toezicht van de kantonrechter wordt uw geld dan beheerd. Voor ‘extra’s’ zoals het doen van schenkingen om belasting te besparen geeft de kantonrechter vrijwel nooit toestemming. Ook moet steeds toestemming worden gevraagd voor dure aanschaffen of de verkoop van uw huis.

Mensen die al eens bewindvoerder zijn geweest voor een familielid zeggen dat het veel rompslomp is.

Vindt u het prettiger dat iemand met uw vertrouwenspersoon meekijkt? Zodat ze kunnen overleggen en er wat meer toezicht is op wat er met uw geld gebeurt? Dan benoemt u een toezichthouder in uw levenstestament. Zo bouwt u een systeem van ‘checks & balances’ in voor een vertrouwd gevoel.

Met een levenstestament kan uw vertrouwenspersoon optimaal en zonder veel ‘gedoe’ voor u en uw vermogen zorgen. Dat geeft nu een gerust gevoel, voor als het later nodig is!

Tekent u ook vandaag voor morgen?

Kijk voor meer informatie op www.tekenvandaagvoormorgen.nl of neem contact op met onze specialisten personen- en familierecht.

Bernadette Dijk, kandidaat-notaris bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs