De Zorgverzekeringswet

Vanuit de Zorgverzekeringswet wordt onder andere de wijkverpleging gefinancierd. Wijkverpleging is verpleging en verzorging bij u thuis. Als u nog geen thuiszorg ontvangt staat het u vrij om zelf een aanbieder bij u in de buurt te zoeken en daarmee contact op te nemen. Dit kan buiten de huisarts om. U heeft voor wijkverpleging geen verwijzing van de huisarts nodig.

In het thuiszorg team Rompert (wijk in ’s-Hertogenbosch) werken wijkverpleegkundigen Annet Coppens en Marlies Verstijnen. Samen met hun collega verzorgenden en verpleegkundigen zijn zij verantwoordelijk voor de thuiszorg in de wijken rondom ’t Rompertcentrum. 

 De wijkverpleegkundige. 

Een wijkverpleegkundige is vaak de eerste persoon die bij de cliënten langs gaat om te kijken welke zorg er nodig is en welke ondersteuning al aanwezig is. Als de hulpvraag in kaart is gebracht, gaat de wijkverpleegkundige kijken hoe deze ingevuld kan worden.  Als er verzorging of verpleging nodig is, kan dat via het thuiszorg team worden opgepakt. Zijn er vragen over  de aanschaf van een hulpmiddel zoals een douchestoel of ondersteuning in het algemeen bij het ouder worden weten de wijkverpleegkundigen de juiste personen te benaderen. Beiden zijn aangesloten bij een groot netwerk van contacten in de wijk en zijn bekend met de sociale kaart. 

 

 Casemanagement dementie 

In sommige zorgsituaties, zoals bij dementie kan het voorkomen dat de wijkverpleegkundige zelf naast het casemanagement  de zorg opstart. Na het eerste huisbezoek is het soms belangrijk dat de thuiszorg een vertrouwensband opbouwt. “Dan heb ik de vrijheid om de zorg zoals het douchen op te starten op het moment dat de cliënt daarvoor openstaat”, vertelt Annet.  “Dan wordt de zorg later door een collega uit het team overgenomen.” 

 

Coördinerende rol binnen het team 

Na overname van de zorg door het wijkteam blijven de wijkverpleegkundigen de hulp- en zorgvragen wel op afstand volgenZijn er bijvoorbeeld veranderingen in de zorgsituatie en is er dan wellicht een andere inzet van deskundigheid of indicatie nodig?  Beiden mogen de indicaties voor de zorgverzekeraar stellen.  Ook voor een persoons gebonden budget (PGB). Marlies geeft aan dat er in een huisbezoek  ‘breed’ wordt gekeken. Niet alleen de zorgvraag is belangrijk, maar we kijken bijvoorbeeld ook naar de woning. Een vol huis, kan een onveilige situatie opleveren. Ook hierin kunnen we adviseren of doorverwijzen.   

 

Signaleringsfunctie 

Naast de zorg is een wijkverpleegkundige ook een belangrijke schakel in een situatie waar nog geen zorg is en waar mantelzorgers of het netwerk rondom iemand hun zorgen uiten. Annet geeft aan dat zij wel eens benaderd is door de buurvrouw van een oudere heer. Naar aanleiding hiervan is zij met deze meneer contact gaan opnemen. “Ik ga het liefst voor een open aanpak”. En benader de persoon dan ook met de informatie die ik gekregen heb. Ik wil graag met u meedenken. Ik kan ook wel een keer langskomen. Hoe wilt u het?”  

 

Hoe bereikt u de wijkverpleegkundige ? 

Is er een ‘niet-pluis gevoel’, zorg- of hulp vraag dan kunnen mensen via de huisarts, wijkplein, wmo-loket/ gemeente en welzijnswerk, daar hun vragen neerleggen.  Ook een praktijkondersteuner van een huisartsenpraktijk heeft een goed contact met de wijkverpleegkundigen. Maar ook een thuiszorgorganisatie of wijkverpleegkundige kunt u natuurlijk rechtstreeks benaderen.