Mantelzorgmakelaar Inge Freeman

Als mantelzorger zorgt u voor iemand in uw omgeving. Dat kan een familielid, vriend of buur zijn. Met deze persoon heeft u een sociale relatie en geen beroepsmatige. Mantelzorg is heel waardevol, maar kan ook zwaar zijn.  Een mantelzorgmakelaar kan u helpen bij uw taken en eventueel ook regeltaken van u overnemen.

Mantelzorgmakelaar Inge Freeman

Sinds enkele weken heeft Vivent Langer Thuis een samenwerking met mantelzorgmakelaar Inge Freeman. Zij ondersteunt mantelzorgers bij het uitzoekwerk en de regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn, recht, financiën en werk. Het doel is het terugdringen of voorkomen van overbelasting. Informatie, kortdurende ondersteuning en praktische oplossingen helpen mantelzorgers om langer te kunnen blijven zorgen.

Wat kan zij voor mantelzorgers betekenen?

  • informatie bieden over wetten, regels en voorzieningen
  • ondersteunen bij het aanvragen van indicaties
  • zoeken naar een passend zorgaanbod
  • organiseren van persoonlijke hulp op maat, opvang en woningaanpassing
  • regelen van een Persoons Gebonden Budget (PGB)
  • onderhouden van contact met instanties zoals het CAK, zorgkantoor, de gemeente of SVB
  • opstellen van een bezwaarschrift of klacht
  • invullen van formulieren
  • bemiddelen tussen mantelzorger en werkgever over de afstemming van werk en zorg

Wordt de hulp van een mantelzorgmakelaar vergoed?

De meeste aanvullende verzekeringen, zoals die van onder andere VGZ, IZA, CZ en Menzis vergoeden in 2023 de kosten van een mantelzorgmakelaar of hebben eigen mantelzorgmakelaars in dienst. In uw polisvoorwaarden kunt u nagaan wat er in uw situatie (aanvullende verzekering) mogelijk is. En bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Meer informatie en hoe u in contact kunt komen met Inge Freeman vindt u op

https://www.viventlangerthuis.nl/voordelen/mantelzorgmakelaar-inge-freeman/